1. KAMÍNKA KEMP je hudební festival věnovaný všem fanouškům dobré hudby, který se uskuteční v termínu od 08. srpna 2019 do 10. srpna 2019 v prostorech Rekreačního areálu Kamínka, Roštín 188, 768 03 Roštín (dále jen „Festival“). Pořadatelem Festivalu je společnost YES, for YOU a.s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, IČ: 29191602.
 2. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na věcech vnesených do areálu Festivalu, ani za újmu na zdraví.
 3. Osobám mladším 15 let je vstup do areálu Festivalu povolen pouze v doprovodu dospělých osob.
 4. Do areálu Festivalu je dovoleno vnášet pouze NEALKO nápoje v PET láhvi do maximálního objemu 0,75 litru a občerstvení pro vlastní potřebu.
 5. Je přísně zakázáno vnášet do areálu Festivalu skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly, a to zejména z důvodu zachování bezpečnosti všech návštěvníků.
 7. Pořizovat audio a videozáznamy v prostorech areálu Festivalu pro komerční účely mohou návštěvníci Festivalu pouze po předchozí písemné dohodě s pořadatelem. V ostatních případech platí pro návštěvníky Festivalu zákaz pořizování uvedených záznamů pro komerční účely.
 8. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry Festivalu pro reportážní a novinářské účely. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady. Zveřejnovány budou pouze dokumenty vhodného charakteru, které nezachycují návštěvníky nedůstojným způsobem, přičemž každá osoba zaznamenána na zveřejněném dokumentu má právo vznést námitku proti zveřejnění (námitka ovšem musí být náležitě odůvodněná).
 9. Při zakoupením vstupenky dostáváte od pořadatele identifikační pásku na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál Festivalu a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu nachází osoba bez identifikační pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena. Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání Festivalu.
 10. Padělání vstupenek / identifikačních pásek na ruku je nepřípustné a trestá se podle zákona.
 11. Vstup do areálu Festivalu bude umožněn návštěvníkům, kteří si zakoupí vstupenku, ve čtvrtek 8. srpna 2019 od 16 hodin v páskovacím režimu, areál Festivalu bude uzavřen v neděli 11. srpna 2019 ve 12 hodin. Návštěvníkům bez identifikační pásky nebude v tomto čase vstup do areálu Festivalu umožněn.
 12. Pro osoby mladší 18 let platí přísný zákaz konzumace alkoholu.
 13. Drogy jsou na Festivale, stejně jako všude jinde, zakázány. Jejich prodej a konzumace je nelegální.
 14. Silně podnapilé osoby, které svým chováním ohrožují ostatní účastníky festivalu a také osoby, jež svým jednáním porušují pokyny Organizačního řádu, pořadatelů a pořádkové služby budou z areálu vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 15. Organizátor akce si vyhrazuje právo neumožnit vstup na Festival osobám, které veřejně zastávají xenofobní či rasistické názory.
 16. Do areálu slavností je přísně zakázáno vodit psy či jiná zvířata. Toto neplatí pro asistenční a slepecké psy.
 17. Zakoupením vstupenky – identifikační pásky na ruku návštěvník bezvýhradně souhlasí s organizačním řádem a pokyny pro návštěvníky Festivalu.
 18. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu celého Festivalu.
 19. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje.
 20. Tento organizační řád je po celou dobu trvání Festivalu k dispozici na webových stránkách www.kaminkakemp.cz.


V Kroměříži, 17. července 2019
YES, for YOU a.s.